Captured by Karin
Per 20 mei 2018

Captured by Karin, gevestigd aan de Kempweg 31 in Maasbracht, respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je privacy.

Contactgegevens

www.capturedbykarin.nl / info@capturedbykarin.n; / Kempweg 31, 6051 JM Maasbracht

Captured by Karin verwerkt persoonsgegevens als je gebruikt maakt van de diensten van Captured by Karin of als je deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Internetbrowser en apparaat
 • Bankrekeningnummer (indien je de factuur per bank voldoet)
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Captured by Karin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 • Gezondheid (bijv. communicatie per mail die we hebben over het verloop van de zwangerschap en bevalling)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, zoals voor- en achternaam, geboortedatum
 • Foto’s gemaakt in opdracht van jou
 • Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@capturedbykarin.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Captured by Karin verwerkt deze gegevens met de volgende doelen:

 • Contact houden voor het plannen, uitvoeren of afhandelen van een fotoreportage
 • Om producten en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Informeren over onze dienstverlening en wijziging in producten
 • Wettelijke verplichting, zoals bijv. onze belastingaangifte

Bewaartermijn

Captured by Karin bewaard de persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar (wettelijke verplichting).

De originele foto’s (RAW bestanden) worden bewaard voor een periode van minimaal 12 en maximaal 24 maanden. In deze periode kun je altijd extra foto’s nabestellen. De bewerkte foto’s worden bewaard op de desktop, verbonden met een cloudservice en 2 externe harde schijven. De RAW bestanden worden nadat de foto’s bewerkt zijn alleen op de externe harde schijven bewaard. Nadat de bewaartermijn verstreken worden de RAW bestanden verwijderd van de laptop en externe harde schijven, tenzij je aangeeft dat de je de bewaarperiode hiervoor graag wilt verlengen. De bewerkte bestanden blijven bewaard zolang ‘Captured by Karin’ bestaat.

Derden

Captured by Karin verkoopt je persoonsgegevens niet aan de derde partijen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen wanneer dit wettelijk verplicht is of nodig is om voor de uitvoering van de opdracht.

Bedrijven die je persoonsgegevens mogelijk verwerken in opdracht van Captured by Karin zijn:

 • TransIP
 • Jottacloud
 • PostNL
 • Social Media
 • Leveranciers

Cookies

Captured by Karin gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies zie wij verzamelen zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor Cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder opgeslagen is verwijderen via je browserinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Captured by Karin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je teostemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens sturen naar info@capturedbykarin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), burgerservicenummer en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek.

Captured by Karin wil je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Authoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://authorititeitpersoonsgegevens/nl/

Persoonsgegevens beveiligen

Captured by Karin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toeging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je vragen over de beveiliging van je persoonsgegevens, neem dan contact op via info@capturedbykarin.nl